En av dom viktigaste sakerna när man evangeliserar är att söka Herren, att be om Guds ledning och att leva så nära Jesus så att han blir den som syns i ens liv, för att det är först när människor ser Jesus i våra liv som dom kan komma till tro. I lukas 18 talar Jesus om att be uthålligt (ni kan läsa det stället nedan) och han avslutar med “Men
skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

Jag tror inte att man måste be en viss tid för att Gud skall höra, men jag tror och vet att om Gud lägger en nöd för något på ens hjärta så lär man ropa till Gud för det, och kanske längre än två min innan man går och lägger sig…

Livet med Jesus är ju en relation, och en relation behöver vårdas. Älskar du Jesus så kommer du att spendera tid med honom och då kommer han mer och mer synas i ditt liv.

Men
skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?

Gode Gud, hjälp oss att söka Dig!!

Gud Välsigne dig somm läser detta!

Luk 18:
Änkan och domaren1 Jesus berättade för dem en liknelse för att
visa att de alltid borde be utan att tröttna. 2 “I en stad fanns en
domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I
samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge
mig rätt inför min motpart. 4 Till en tid ville han inte, men sedan sade
han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för
någon människa, 5 skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon
är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med
sina ständiga besök.”

6 Och Herren sade: “Hör vad den
orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina
utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt
till dem? 8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men
skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”