Blog Image

evangelisation

Evangelisera!

Människor är på väg till helvetet och det är vårat ansvar att nå ut med evangeliet till dom.

Evangelisera!

Evangelisera!! Posted on Wed, October 31, 2012 15:51:16

https://youtube.com/watch?v=fQFprGnkvh0%3Ffeature%3Dplayer_detailpageGå ut med dom Goda nyheterna!

Evangelisera!! Posted on Wed, October 31, 2012 15:48:09

Matt 28:19
“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”
Missionsbefallningen gäller dig som har tagit emot Jesus Kristus som din personlige frälsare.
I 2 Tim 4:5 står det: “Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.” Vi är alla kallade till att sprida evangeliet på något sätt. Det finns ingen troende som inte är kallad till det. Varken du eller jag.
Jag vill uppmuntra oss till att gå ut med dom Goda nyheterna om frälsning i Jesu Kristi blod och omvändelse från synd och tomma gärningar till ett liv i frid och helighet.

Må Gud Välsigna dig som läser detta.« Previous